banner

Tietosuojakäytäntö

KERÄTTÄVÄT TIEDOT

MediSmile kerää asiakkaiden itse luovuttamia henkilötietoja, yleisterveystietoja, sekä suun ja hampaiden terveystietoja.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARPEELLISUUS

Henkilötietojen käsittely on tarpeellista yrityksen toiminnan kannalta. Huolellinen esitietoihin perehtyminen takaa laadukkaan ja turvallisen hoidon. Henkilötietoja tarvitaan hoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa,  potilaskertomuksen täyttämisessä, laskuttamisessa, sekä suoritetietojen seuraamisessa. Asiakkaaseen voidaan ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse ajanvarausasioissa. Kirjallisen luvan antaneiden asiakkaiden sähköpostiin voidaan lähettää yrityksen markkinointiviestejä.

TIETOJEN SUOJAUS

Paperiset henkilötietoja sisältävät esitietokaavakkeet säilytetään ohjeistuksen mukaisesti yrityksen tiloissa. Liiketilassa on myös hälytysjärjestelmä rikollisuuden ehkäisemiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi. Henkilötietoja pääsee käsittelemään vain niitä tarvitsevat henkilöt, joita ovat suuhygienistit, sekä laskutuksen hoitavat työntekijät.

TIETOJEN TARKISTAMINEN JA POISTAMINEN

Tietoja säilytetään Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen potilasasiakirjoista (298/2009) mukaisesti.

Rekisteröity saa tarkistaa talletetut tietonsa milloin tahansa. Tietojen tarkistaminen onnistuu ottamalla yhteyttä yrityksen asiakaspalveluun. Tiedot poistetaan välittömästi rekisteröidyn pyytäessä sitä.

HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN

Potilasasiakirjat ovat salaisia ja yrityksen keräämiä henkilötietoja ei siirretä eteenpäin muille tahoille.

HENKILÖKUNNAN TIETOTURVAOSAAMINEN JA ASIAKASREKISTERIT

Yritys on perehdyttänyt henkilökunnan henkilötietolainsäädännön noudattamiseen. Tällä hetkellä yrityksellä on asiakasrekisterit paperisina esitietokaavakkeiden muodossa, sekä laskutusasiakkaiden osalta myös ATK-muodossa. Lisäksi yrityksellä on erillinen sähköpostilista markkinointiluvan antaneista asiakkaista.

SINUN OIKEUTESI

MediSmilen asiakkaana sinulla on oikeus…

  • saada läpinäkyvää tietoa henkilötietojesi käsittelystä.
  • päästä näkemään sinusta tallennetut tiedot.
  • oikaista tiedot.
  • tulla unohdetuksi.
  • rajoittaa henkilötietojesi käyttöä.
  • siirtää tiedot toiseen järjestelmään.
  • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

YHTEYSTIEDOT

MediSmile (Hampaiden Valkaisu 1 Espoo Oy)

Martinkyläntie 67, 01720 Vantaa

010 3200 800

info@medismile.fi